Mapa stránek

Obrázek: Správce Portálu
Vítejte na portálu GDPR live
autor Správce Portálu - Čtvrtek, 19. července 2018, 09.44

Dostupné bloky

Přiměřená odborná příprava v oblasti ochrany osobních údajů vedoucích zaměstnanců a zaměstnanců, kteří mají stálý pravidelný nebo nepravidelný přístup k osobním údajům.


Vstupní diagnostika současného stavu zpracování a zabezpečení ochrany osobních údajů správce prostřednictvím elektronického portálu GDPR live. Výstupem vstupní diagnostiky budou dokumenty, které budou tvořit základ pro provedení analýzy a posouzení souladu s GDPR.


Přiřazení účelů zpracování a příslušných právních základů, na základě kterých jsou tyto osobní údaje zpracovávány, stanovení rozsahu vlivu zpracování osobních údajů na subjekty údajů a stanovení organizačních rolí zpracovatelů osobních údajů.


DPIA (Data Protection Impact Assessment) - posouzení vlivu na ochranu údajů. Představuje analýzu a hodnocení rizik působících na práva a svobody subjektu údajů a identifikaci bezpečnostních incidentů pro splnění požadavku ohlašovací povinnosti Úřadu pro ochranu osobních údajů


Posouzení dodržování Nařízení EU 2016/679 a Zákona č. 101/2000 Sb. ve smlouvách správce.


Evidence záznamů o zpracovatelských činnostech